تبلیغات در اینستاگرام به چند روش انجام می‌شود؟

تبلیغات در اینستاگرام به دو صورت تبلیغات انتشار محتوا و اینفلوئنسری و در قالب پست و استوری منتشر می‌شود:

تبلیغات انتشار محتوا (reach): در این نوع از تبلیغات، بنر (عکس یا ویدیو) آماده شما توسط پیج‌ها و اینفلوئنسرها در استوری یا پست منتشر می‌شود.

تبلیغات اینفلوئنسری (influencer): در این نوع از تبلیغات، محتوای شما توسط اینفلوئنسرها تولید و در قالب پست یا استوری منتشر می‌شود

تبلیغات در اینستاگرام