تبلیغات در اینستاگرام به چند روش انجام می‌شود؟

تبلیغات در اینستاگرام به دو صورت “تعرفه‌ای” و “بازدیدی” و در قالب پست و استوری انجام می‌شود.

تیلیغات تعرفه‌‌ای را هم می‌توان به دو روش زیر تقسیم کرد:

تبلیغات انتشار محتوا: در این نوع از تبلیغات، عکس یا ویدیو آماده شما توسط پیج‌ها و اینفلوئنسرها در استوری یا پست منتشر می‌شود.

تبلیغات اینفلوئنسری: در این نوع از تبلیغات، محتوای شما توسط اینفلوئنسرها تولید و در قالب پست یا استوری منتشر می‌شود

تبلیغات بازدیدی جریان

تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات بازدیدی:

تبلیغات شما توسط پیج‌ها یا اینفلوئنسرها منتشر می‌شود و شما تنها به اندازه‌ای که تبلیغتان در این رسانه‌ها بازدید خواهد داشت، هزینه پرداخت می‌کنید.